Träningsdagbok 2021

. Link to Video.

. Stillbild:

. Träningskamrater:

Hans Sundgren, Leif Zettervall, Jan Palmqvist , Bo Lenander ,Göran Pettersson och VSOK veteraner.

Stora händelser:

Totalt 2021 träningar km.

Januari 2021 träningar km

12345 123456 1234567 12345678901234567890
to 07 207min 6,6 +
xx km
Turf Promenad

Turf zoner Apalby Önsta gryta.Jag tog 18+6 zoner.

ti 05 - 1,0 km, Promenad

Promenad runt kvarteret med Sue-Mi.

ti 05 125min 8,3 km Turf Promenad

Turf zoner Rocklunda S ner till E18.Jag tog 26 zoner.

- - km, Promenad

Promenad.