RPO_ARDF 2014

Rolf Svensson SM5DIY

Link to Video.

Tävlingskamrater:

Leif Zettervall -EZM,Bo Lenander -CJW,Hans Sundgren -SVM,Jan Palmqvist -FUG,Lars-Erik Rask och RPO_ARDF tävlande.
2014 27 tävlingar

-

- - -                                                         

-

1012 - - ARDF KM-dag 80M
Clas Thoren
Karta Kalhäll 1:10000.
Snabba jägare
Långsamma jägare

KM-dag 80M för SRJ och VRK.Gråtungt ca10C. 14 jägare från SRJ och VRK samt en nybörjare från Umeå.Många stigar och bra terräng.Långsträcka på över 1km ner till 2 och 5.

1004 - - ARDF P17 KM 2M
Krister -KRI
Karta Vedbo 1:7500.

KM på 144MHz. 6 jägare startade och tog 6 olika banor.Vissa svårigheter med pejlingen. Leif hade problem med glapp i hörlurskontackten och slopade den sista räven, som låg närmast starten.

0927 - - ARDF P16 80M
John-DAA
Karta Björnö Norra 1:7500.

Sol +12C. 11 jägare,varav 5 från Stockholm.Peter -GNS och Anders -HPL var nybörjare från Sthlm.

0920 - - ARDF P15 80M
Göran-FNB
Karta Geddeholm 1:10000.

Dimma +11C. 9 jägare,varav 2 från Kumla. Stenigt och långt.

0912 - - ARDF VM Foxoring
Burabay
Karta 1:10000.
H40 och H50
H60 och H70

Foxoring, med kontrollringar inritade på kartan. Orientera till kontrollringen, pejla sedan till räven, som ska höras från centrum på ringen.Mycket krävande bana i bergsterräng, med höjder på 25-125m till kontrollerna.Sprungen bana 7,5-10km.Endast en dam i W60 klarade sin bana.

0911 - - ARDF VM Sprint
Burabay
Karta 1:10000.
H40 och H50
H60 och H70

Sprinttävling med 5 långsamma rävar,spectator räv, sedan 5 snabba rävar.Ganska lång bana för en sprint . 3-5,5km sprungen bana i samma terräng, som 0908, med ravinen mitt i kartan.

0910 - - ARDF VM 80+2M
Burabay
Karta 1:10000.
H40 och H50
H60 och H70

VM Burabay Kazakhstan.W21 o H40 på 80M,H50,60 och 70 på 2M.Mycket kuperat med berg 100-150m höga och branter åt alla håll.Lag H70 , tog lagguld.

0908 - - ARDF VM 80 + 2M
Burabay
Karta 1:15000.
H40 och H50
H60 och H70

VM Burabay Kazakhstan.W21 o H40 på 2M,H50,60 och 70 på 80M.Mycket fin löpterräng, med nästan ingen undervegetation. Mestadels plant, med vitmossa.En ravin i södra delen på kartan.Lag H70 Olle, Gunnar F och Andras tog lagbrons.

0830 - - ARDF P14 2M
Ragge -DIC
Karta Gesala 1:10 000.

7 jägare. 5st VRK, Michael från ESA och Gunnar F från SRJ. Området är nykarterat av Rolf S, via laserscan och mycket gammla kartor. Kartan är inte rekad, varför det finns många steniga partier, som inte är med på kartan.

0824 - - ARDF SM-dag
Håkan Melin
Karta Strängnäs 1:10000.
Snabba jägare
Inte så snabba
Långsamma jägare

SM i radiopejl 80m.Dagetappen 9,0km fågelvägen 150min maxtid.20 tävlande. Regntunga moln +12C. Regnet komm först efter jakten.Besvärlig terräng med stenar och sly.

0823 - - ARDF SM-natt
Håkan Melin
Karta Stadsskogen 1:10000.
Snabba jägare
Långsamma jägare

SM i radiopejl 80m .Nattetappen 4,1km fågelvägen 120min maxtid. 18 tävlande.Många stigar, men mellan 4an och 5an 750m svårforserat grönt.

0818 - - ARDF P13 KM-natt 80M
Hans SVM Bo-CJW
Karta Hallsta 1:7500.

Regn under dagen.17C. Bara 6 jägare vågade sig ut i natten.Styrkan på sändarna stämde inte.Då det borde vara 200m kvar , var det bara 50m. Gick för långt på alla rävarna.

0811 - - ARDF P12 2M
Rolf -DIY
Karta Rocklunda S 1:7500.
snabba jägare
långsamma jägare

Regn på förmiddagen,sedan strålande sol +24C. 8 jägare. Kort, men bra bana, då det blev 8 olika banval.Banan var med vilje något klurig, vilket visade sig , när både Bosse och Gunnar hade problem. Peter och Jan startade bäst upp på berget och tog en räv i första passet, samt fick rätt bäring till övriga rävar.

0804 - - ARDF Foxoring
Hans Malmkvist
Karta Tillberga S 1:7500.

Detta är den första foxoringtävlingen i VRK.På kartan finns 10 ringar diameter 100m. Innom ringen hörs sändaren.12 jägare startade i den +30C hettan.Gunnar F fick fel på sin sax och fick låna en ny av första man i mål.Räv 10 sände aldrig, men 6 jägare hitta den trots det.Normalt strykss räven från resultatet. I detta fall spelar ordningen inte mer än 1-2 placeringar om man tagit 10:an eller ej.

0727 - - ARDF NM 144MHz
Finland
Karta Perhonjärvi 1:10000.
H40, H50
H60, H70

Nordiskt mästerskap 144MHz.Fortfarande 30+C. I dag en vätskekontroll 250m från raka linjen mellan kontroll 5 och 4.

0726 - - ARDF NM 80 M
Finland
Karta Onkilammi 1:10000.
H40, H50
H60, H70

Nordiskt mästerskap 80 M. 30+C mycket varmt. 2 vätskekontroller, som inte fungerade för dom långsamma löparna. En kontroll låg avsides och en 600m från mål.

0725 - - ARDF NM Sprint
Finland
Karta Ruostejärvi 1:5000.
H40, H50
H60, H70

Nordiskt mästerskap i Tammela finland. 30+C mycket varmt utan vätskekontroller.32 startande från 4 länder. Dessutom 15 från Ryssland.

0618 - - ARDF 80M
Gunnar Svensson
Karta Tornberget 1:15000.

Gunnars Mara 2014 med många tävlanden. 7 sändare ca:1W, som hörs över hela kartan.5 små sändare, som bara ska höras 200-500M.Banan ca 6,5km med maxtid 3h. Peter gena över Tornbergsmossen och sjönk ner till midjan på ett ställe. Telefonen han hade i byxfickan mådde inte så bra efteråt.Jitka och Ingvar gena på ett annat ställe, där det borde vara ännu svårare. Efter tävlingen bjöd Gunnar på grillad korv och saft.

0615 - - ARDF N3 SM 2M
Erik SM6RXZ
Karta Floda Norr 1:10000.
snabba jägare
långsamma jägare

N3 och SM2M uttagningstävling för VM i Kazakstan.Soligt. 6 jägare från Västerås,10 från Stockholm och 2 från Göteborg.Fin skog,bra framkomlighet.Mycket kuperat.

0614 - - ARDF N3 80M
Robert SM6GHS
Karta Floda Norr 1:10000.
D21,H21,H40
H50
H60
H70

N3 80M uttagningstävling för VM i Kazakstan.Strålande sol ca:18C.6 jägare från Västerås,10 från Stockholm och 1 från Göteborg.

0609 - - ARDF P10 2M
Jörn -IFO
Karta Tortuna S 1:7500.
snabba jägare
långsamma jägare

Soligt +24C. 11 jägare varav 1 från Stockholm.Fin skog,bra framkomlighet.Vid gemensam start, ser man att om man inte hinner fram till närstriden,när övriga är där, är det lätt att man virrar bort sig.

0602 - - ARDF P9 80M
Peter-KMU
Karta Frösåker 2012 1:7500.
snabba jägare
långsamma jägare

16 jägare varav 3 från Stockholm och 2 från Kumla, varav en från Holland .Mestadels fin skog om man undviker det stora hygget.Vi hade en jägare från Holland, som råkade förväxla fram/back och hamnade nästan 1km utanför kartan vid Lybecks villaområde.En bilist förbarmade sig över honom och sjussade honom till starten.

0528 - - ARDF Foxoring
Andras
Karta Granby-Brink 1:10000.
SRJ
VRK

Foxoring med 10 kontroller vid Granby. Andras hade lagt en bana på ca:6,3km med maxtid 120min.Endast 4 av de 11 jägarna klarade alla 10 kontrollerna innom maxtiden.Terrängen mycket kuperad med berg 20-40m höga med dalar emellan, som man skulle passera många gånger.Som synes är inte Västeråsarna vana att orientera under dessa förhållanden.Orientering fram till kontrollringen, där man sedan ska kunna höra räven svagt.

0528 - - ARDF 80M
Hans-SVM Bo-CJW
Karta Enköping 1:10000.

Hans och Bo höll en kurs i RPO, på S1 i Enköping.3 elever prövade en bana med 4 sändare.

0526 - - ARDF P8 80M
Jan -FUG
Karta Hallsta 1:10000.
snabba jägare
långsamma jägare

80M jakt, mulet 11C.9 jägare startade.2 jägare från Sthlm. Rundbana medsols eller motsols, med ungefär lika långt till första räven.

0521 - - ARDF P7 +SRJ_KM 2M
Per Westerlund
Karta N Djurgården 1:10000.
Totalt 7 snabbaste
Totalt 5 långasamma
SRJ KM 5 snabba
SRJ KM 5 långsamma
VRK Poengliga

Gemensam 2M jakt VRK och SRJ KM.Sol och varmt över 20C. Karta Norra Djurgården. Delvis kuperad terräng, där man ibland blev lurad på riktningen.

0517 - - ARDF N2 80M
Bengt Evertsson
Karta Storå-Stripa 1:10000.
D21,H21,H40
H50
H60
H70

N2 80M uttagningstävling för VM i Kazakstan.Strålande sol ca:17C.6 jägare från Västerås,11 från Stockholm och 2 från Örebro.

0516 - - ARDF N2 2M
Bengt Evertsson
Karta Aspaskogen 1:10000.
D21,H21,H40
H50
H60
H70

N2 2M uttagningstävling för VM i Kazakstan.Strålande sol ca:18C.5 jägare från Västerås,11 från Stockholm och 2 från Örebro.

0512 - - ARDF P6 80M
Christer E
Karta Piltorpet 1:10000.
snabba jägare
långsamma jägare

80M jakt, mulet 11C.10 jägare startade.5 jägare sprang ungefär lika fort, möttes och tog rävarna samtidigt. Efter några rävar splitrades gruppen . Jag var förkjyld och gick bara runt, för att ta några rävar.Signalstyrkan från alla rävarna var konstig. När det borde vara 1-2 pass till räven, var det i verkligheten bara ett halvt pass, därav problem på 2an och 1an.

0505 - - ARDF P5 80M
Leif -EZM
Karta Geddeholm S 1:7500.

80M jakt. 9 startande. Någorlunda bra terräng, med inte allt för mycket grenar på marken.Vissa djupa diken var hindrande för mig. Jag lyckades få John att bära en GPS.Detta räddade en poäng för honom, då han inte dragit bort de 2 minuter, som vi starta innan första räv startade.

0427 - - ARDF P4 N1 2M
Anders Ståhl
Karta Anundshög 1:10000.
D21,H21,H40
H50
H60
H70

P3 N1 2M uttagningstävling för VM i Kazakstan.Strålande sol ca:17C.6 jägare från Västerås,12 från Stockholm och 3 från Örebro.

0426 - - ARDF P3 N1 80M
John-DAA
Karta Geddeholn V 1:10000.
D21,H21,H40
H50
H60
H70

P3 N1 80 uttagningstävling för VM i Kazakstan.Strålande sol ca:18C.6 jägare från Västerås,11 från Stockholm och 3 från Örebro.

0412 - - ARDF P2 2M
Bo -CJW
Karta Bjurhovda 1:7500.
snabba jägare
långsamma jägare

2M jakt:6C. 11 jägare varav 5 från Stockholm.Jitka o Johan var sena till start.Starta 10 min efter övriga dvs när 4'an starta.Jitkas tid är från när hon starta till sista räv.Då det inte var någon bakräv spelade detta inte någon roll.

0406 - - ARDF P1 80M
Rolf -DIY
Karta Frösåker 1:10000.
snabba jägare
långsamma jägare

80M jakt:7C. 13 jägare varav 3 från Stockholm och 2 från Kumla. Jägarna hade problem att hitta sändarna trots att skärmarna syntes bra från minst ett håll.Många blåsippor hade börjat blomma,bin och citronfjärillar var i farten.På eftermiddan blev det varmt när solen titta fram .