RPO_ARDF 2018

Rolf Svensson SM5DIY

Link to Video.

Tävlingskamrater:

Leif Zettervall -EZM,Bo Lenander -CJW,Hans Sundgren -SVM,Jan Palmqvist -FUG,Lars-Erik Rask och RPO_ARDF tävlande.
2018 26 tävlingar

-

- - -                                                         

-

1014 - - ARDF P19 KM 80M
Jitka&Johan
Karta Lida 1:15000.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Jitka hade tänkt lägga jakten väster om Lida friluftsgård, men SM i draghundstävling skulle genomföras i området just denna helg, Hon fick flytta ttävlingen till östra delen av kartan. Kartan var 1:15000 del, med flera höga berg och stenigt. Inte så bra för oss gamlingar. Flera små diken korsade kartan. På ett ställe fanns en bäverdamm, som man fick gå runt. En deltagare gick ner sig till bröstet , när han skulle korsa ett dike. Vi hade i alla fall tur med vädret. Solsken och ca 10C vid start. Efter tävlingen dusch och lunchbuffé uppe vid friluftsgården.

1006 - - ARDF P18 80M
Kent -EOS
Karta Frösåker 1:10000.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Kent -EOS hade lagt en 7 rävars 80 meters jakt på Frösåker.Kent bor ute vid Frösåker, så han hade rekat ut dom besvärligaste ställen, han hittat. Räv 1,2 och 3 låg i törnesnår nära starten, men lät, som om dom låg långt bort. Se spåren, där många jägare gått förbi rävarna utan att ta dem. Räv 7 låg vid törnesnår längst upp på kartan. När man tagit räven , såg man en lättare väg ut norrut. Räv 4 låg längst bort på ön Kalven, nere vid stranden bland alla stora stenarna.

0929 - - ARDF KM 2M P17
L-E Rask VSOK
Karta S Björnö 1:7500.
Snabba jägare
Långsammare jägare

L-E Rask VSOK hade arrangerat KM på 2M på Södra Björnö.Rolf hade med sig 2 gamla Tcheksaxar i reserv.John lånade den ena saxen.Efter första passet tyckte John att saxen uppförde sig konstigt och ville byta. John gick tillbaka till bilen och bytte sax. Minuten efter , komm Gunnar fram till Rolf och sade att hans sax dog (batteritorsk). Gunnar fick då ta Rolf's nya Tcheksax, då han inte är med i slutstriden för KM. Rolf gick sedan till bilen och använde saxen, som John inte tyckte var bra. Detta tog 17 minuter. Flera av jägarna hade stora problem med pejlingen, både sida och riktning. Som syns av spåren, passerade Peter räv 3 på 10 meters avstånd, men då han hade riktning i första passet ,norrut, lyssnade han inte efter den utan sprang norrut.Leif gjorde samma misstag, men passerade ca 100m från räven, från 1'an norrut. Magnus sprang rätt på rävarna och vann KM på 45 minuter. Jan blev 2'a , hela 25 minuter efter Magnus.

0922 - - ARDF Foxoring 80M
Rolf -DIY
Karta Tillberga S 1:5000.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Rolf -DIY hade arrangerat en 10 rävars Foxoring i Tillberga skogen. På kartan är utritat 10 ringar diameter 100 meter.Innom 0-60 meter från centrum på ringarna finns en mycket svag sändare. Det gäller att orientera sig till centrum av ringarna. Därifrån ska sändarna höras svagt.Några sändare hördes 100 meter , en sändare 20 meter och en 200 meter.Flera jägare hade problem med att höra dom svaga sändarna, då man måste lysna på exakt frekvens, för att dom skulle höras. Även orienteringen var stundtals svår i den stigrika terrängen, där inte alla stigar fanns med på kartan.Jägarna startades med minst 1 minuts mellanrum, för att försvåra följa John.

0915 - - ARDF P15 80M
Göran -FNB
Karta Ramnäs Ö 1:10000.

Göran -FNB hade arrangerat en jakt öster om Ramnäs samhälle.Endast 5 startande i det fina vädret med ca 16 C. 5 olika banval på den 3,2 km långa banan.

0907 - - ARDF VM 80M + 2M
Korean Amateur Radio League
Karta Jumunjin 1:15000.
H60,H50,H40
H70

VM i ARDF i Sokcho SydKorea. Sol ca 28 C. Bättre karta än 20180905, med mindre mörk grönt och mera stigar ,öppna fält och risfält.

0906 - - ARDF VM Sprint
Korean Amateur Radio League
Karta Songjeong 1:5000.
H60,H40
H70

VM i ARDF i Sokcho SydKorea. Bra lättläst karta, med bra löpbarhet.Ett förbjudet staket täckte 75% av nedre delen av kartan. Ett tekniskt missöde på 2F , där antennen trillat ner, gjorde att många löpare , hade problem under ca 15 minuter, innan antennen var på plats igen.

0905 - - ARDF VM 2 M + 80 M
Korean Amateur Radio League
Karta Naksan 1:15000.
H60,H50,H40
H70

VM i ARDF i Sokcho SydKorea. Sol ca 30 C. Mycket svårläst karta med 4 nivåer av grönt, varav nivå 2 är Sweriges mörk grön.Stigar och höjdkurvor var mycket svårlästa i det gröna, som täckte över 50 % av kartan. För att försvåra ytterligare, skulle man passera 4 vågräta bergskjedjor, med nästan inga genomgående stigar.299 startande, varav 137 klarade alla kontroller för klassen. 94 klarade inte maxtiden eller blev diskvalificerade.

0904 - - ARDF VM Foxoring
Korean Amateur Radio League
Karta Yangyang 1:10000.
H60,H50,H40
H70

VM i ARDF i Sokcho SydKorea. 8 tävlanden från Swerige,294 totalt. ca 25 C. Lätt orientering, då man bara följde stora stigar. Krävande, då man redan efter 1'a räven fick gå nedför en trappa 16 höjdmeter, för att sedan klättra upp 40 meter på 300meter. Sista kilometern var nästan bara nedför 100 meter.

0827 - - ARDF P14 80m
John -DAA
Karta Vångsta 1:7500.
Snabba jägare
Långsammare jägare

John -DAA hade arrangerat en 80m jakt i skogen söder Vångsta.Kartan är gammal troligen ingen rekning sedan 2009. Mestadels bra terräng, men många grönområden, som inte är redovisade. Jakten startade 18:30, men då banläggaren sett att det mörknar redan 20:30, hade han gjort en kort jakt. 11 startande i duggregnet, vid jakten slut 20:30 kom regnskurarna.6 jägare i snabba videon, för att se secundstriden mellan Peder och Jan, där Peder spurtade ifrån Jan de sista 50 meterna.

0820 - - ARDF P13 2m
Ragge-DIC, Björne-VSS
Karta Fagerskogen 1:10000.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Ragge och Björne hade lagt en 2 meters jakt i Fagerskogen, Enköping. Terängen är ganska flack, med mestadels små höjder på 3-5 meter. Skogen är full av stenar och många av höjderna bestod av stora stenrösen. Ragge hade lyckats lägga vissa rävar i dessa stenrösen.Då höjderna var små, var det svårt att få rätta riktningar, då signalen studsade mot stenarna.

0818 - - ARDF SM-Dag 80 M
Peder, Anders, PA
Karta Gerstaberg 1:10000.
H50
H60
H70

SM-Dag på 80 M annordnat av Peder, Anders och PA på Gerstabergs bladet. Soligt och runt 20C. 1'ans räv hördes inte på rävfrekvensen. Den låg 20kc ner (3560kc) och var inställd på 5 rävar. Första passet låg den rätt i tid, men fel i freqvens.Räven ströks från tävlingen. Flera jägare tog dock 1'an , som mellanräv, vilket sinkade dom, medan andra tog den, som sista räv. Video visar även räv 1.

0817 - - ARDF SM-Natt 80 M
Peder, Anders, PA
Karta Tveta 1:10000.
H50
H60
H70

SM-Natt på 80 M annordnat av Peder, Anders och PA. PA var banläggare och hade lagt rärarna uppe på berg eller i sluttning bakom ett berg. Området hade många stigar, vilket underlättade vissa vägval. Mycket regn innan tävlingen, som upphörde 15-20 minuter innan start. Leif hade lite problem med att hitta sista räv, varför jag har med denna, fast han inte hitta den under tävlingstiden

0813 - - ARDF P12 KM 80m
Jörn-IFO, Magnus-MOG
Karta Rönnbyskogen 1:7500.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Jörn och Magnus hade lagt året KMnatt på norra Rocklunda. 8 startande i den varma natten.Räv 3 och 4 låg i stenig och svår terräng. Jag sträckte hälsenan , då jag halkade på en sten på 4'an. Därefter gav jag upp. Jag vet därför inte hur övriga rävar var placerade. Peter vann på 48 minuter, på den 3,1 km långa banan. Detta var nästan 18 minuter före 2'an.I videon är 1'an längst söderut 4'ans räv.

0805 - - ARDF NM 80 M
Keijo Lehtosaari
Karta Brunkom-Seudon 1:10000.
H50
H60
H70

80 M jakt i Nordiskt mästerskap i Finland, annordnat av Keijo Lehtosaari vid Brunkom-Seudon ,ca 6km sydost om Fiskars samhälle. Varmt runt 30C.

0804 - - ARDF NM 2 M
Keijo Lehtosaari
Karta Ekhammarsjö 1:10000.
H50
H60
H70

2 M jakt i Nordiskt mästerskap i Finland, annordnat av Keijo Lehtosaari vid Ekhammarsjö ,ca 6km nordost om Fiskars samhälle. Varmt runt 30C.

0803 - - ARDF NM sprint
Keijo Lehtosaari
Karta Kisakeskus 1:5000.
H50,H60
H70

Sprint jakt i Nordiskt mästerskap i Finland, annordnat av Keijo Lehtosaari i området runt Kiakuskus sportanläggning.37 startande från de nordiska länderna och 16 övriga i öppna klasser. Swerige var störst, med 18 deltagare.Varmt runt 30C.

0620 - - ARDF P11 Gunnars mara
Gunnar Svensson
Karta Dommarudden 1:10000 A3.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Gunnar hade lagt sin jakt "Gunnars mara" i skogarna vid Dommarudden. 12 rävar, varav 7 var normala, som sände 1 minut vardera och 5 svaga sändare, som hördes 200-500 meter och sände kontinuerligt.Hela kartan 4x2,8 km fick vikas ner till 3,3x2,1 km. Dom svaga sändarna var placerade runt starten. 3 starka sändare var placerade 800-1500 meter väster om starten, med många stigar och vägar. Övriga 4 starka sändare var placerade 1,1-2 km öster om starten, med nästan inga stigar, men flera hyggen.Kortaste banval, var 8,7km, men trots 3 timmars jakttid, lyckades bara 3 av dom 17 deltagarna ta alla 12 rävarna inom 3 timmar.15 olika banval på dom 17, som startade.3 ans starka, gav väldigt konstiga bäringar. Aldeles innan 2ans starka, gav den bäring snett norrut, för att uppe vid 1 an ge rätt bäring, rakt söderut.. Flera av jägarna hade detta fenomen på 3 an.Efter jakten bjöd Gunnar på baguetter, dricka, dusch och bastu.

0610 - - ARDF N3 +SM144
Erik Sandwall
Karta Hjortgården 1:10000.
H70
H60

Erik Sandwall hade lagt en 2M jakt i Skogen vid Hjortgården i Alingsås.Jakten är uttagningstävling för VM i SydKorea och dessutom SM för 144 MHz. Strålande sol och ca:19C 12 startande jägare.Banan var 5,0 km.

0609 - - ARDF N3 80m
Erik Agrell
Karta Rävlanda V 1:9600.
H70
H60

Erik Agrell hade lagt en 80M Rävjakt, vid Rävstugan i Rävlanda.Jakten är uttagningstävling för VM i SydKorea. Strålande sol och ca:27C 13 startande jägare.Banan för H21 och H40 var 5,3km, medan för H60 och H70 var den 3,9km

0604 - - ARDF 80M
Jan -FUG
Karta Tortuna Ö 1:10000.
Snabba löpare
Långsammare löpare

Jan -FUG hade lagt en 80M 7 rävars jakt i Skogen Tortuna östra. Fint orienterings område, men väldigt mycket ris kvar sedan tidigare hyggen, mellan bergknallarna.12 startande. Bra bana med många vägval i den stigfattiga terrängen.

0530 - - ARDF 2M
Anders -HPL
Karta Lejondalssjön Ö 1:10000.
Snabba löpare
Långsammare löpare

Anders -HPL hade lagt en 2M jakt i Skogen vid Hällkana badplats. Jakten var gemensam för SRJ och VRK, med 15 startande. Soligt varmt, över 20C och myggigt.Terrängen någorlunda bra, med berghällar och stigar till närområdena.4'ans räv låg dock mitt inne i ett grön-grönt område.

0526 - - ARDF N2 80m
Bengt
Karta Lindesberg V 1:10000.
H70
H60, H50

Bengt Evertsson hade lagt en 80M jakt i Skogen väster om Lindesberg.Jakten är uttagningstävling för VM i SydKorea. Strålande sol och ca:19C 12 startande jägare. Även dessa sändarna var inte rundstrålande utan riktade mot målet.Alla svaga från start.5 ans räv t.ex behövdes bara dämpas 2 steg vid närstriden , när man kom från starten, medan den var stark, ända upp till 2'an, med dämpning ett steg.

0525 - - ARDF N2 2m
Bengt E
Karta Lindesberg S 1:10000.
H70
H60, H50

Bengt Evertsson hade lagt en 2M jakt i Skogen 6km syd Lindesberg.Jakten är uttagningstävling för VM i SydKorea. Strålande sol och ca:19C 14 startande jägarna.Terrängen bitvis besvärlig och något kuperad.Sändarna var inte rundstrålande, möjligen beroende på uppsättningen eller terrängen.Alla starka mot målet,Svårt att bedömma avståndet till sändarna.

.

0521 - - ARDF P8 80m
Bo -CJW
Karta Tortuna 1:7500.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Bo -CJW hade lagt en 80 meters 5 rävars jakt med mål på Tortuna kartan.Bosse ville göra en jakt likt VM. Han förvarnade om att skärmarna låg låkt, men att sändare, skärmar och stiftklämmor låg nere på marken, hade man inte väntat sig, vid en tävling liknande VM. Skärmarna syntes i alla fall rakt uppifrån. 12 startande i det fina vårvädret.

0514 - - ARDF P7 80m
Jörn -IFO
Karta Tillberga S 1:7500.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Jörn -IFO hade lagt en 80 meters 7 rävars jakt på Tillberga södra. 14 startande i det fina vårvädret.Hans -SVM hade med sig en nybörjare från Indien. Terrängen var bitvis bra,men även mycket tät sly på tidigare karlhyggen.Myggen hade kommit och du blev attackerad så fort du stannade.

0506 - - ARDF N1 P6 2m
Hans -SVM
Karta Vilstaskogen 1:10000.
H60, H70
H40, H50

Hans -SVM hade lagt en 2M jakt i Vilstaskogen.Jakten är uttagningstävling för VM i SydKorea och VRK P6. Strålande sol och ca:10C mötte de 19 startande jägarna.Terrängen är väldigt besvärlig för en 2M jakt, då det är mycket kuperat med berg i dagen, som förorsakar studs av signalen. Dessutom många berstoppar innan man når räven. 5 av dom 20 jägarna, lyckades inte ta alla rävar innom maxtiden 2 timmar.Banlängd för H40 och H50 var 5,4km och för H60 och H70 4,5 km.

0505 - - ARDF N1 P5 80m
Hans -SVM
Göran -FNB
Karta Tallstugan 1:11500.
H60, H70
H40, H50

Hans -SVM och medhjälpare Göran -FNB hade lagt en 80M jakt på kartan Tallstugan.Jakten är uttagningstävling för VM i SydKorea och VRK P5.20 deltagare .Terrängen något svårlöpt, med många hyggen, där kultivatorer gjort hundratals gropar och hjulspår.Banlängd för H40 och H50 var 6,3km och för H60 och H70 5,0 km.

0428 - - ARDF P4 80m
Peter-KMU
Karta Gäddeholm V 1:11100.
Snabba jägare
Långsamma jägare

Peter -KMU hade lagt en 80 meters 7 rävars jakt på Gäddeholm väster. 12 startande i det fina vårvädret.Terrängen var bra, utan ris, men stenigt på sina ställen. Löven hade inte slagit ut ännu, så även, det, som var svårframkomligt på kartan, gick lätt att passera. Banan var på 3,5 km fågelvägen. 5 av jägarna slutade på 3 olika rävar, inom 2 minuter. Genom att 4 av dom hade GPS, så kunde jag avgöra i vilken ordning dom tagit sluträven.

0422 - - ARDF P3 80m
Leif -EZM
Karta Björnö 1:7500.
Snabba jägare
Långsamma jägare

Leif -EZM hade lagt en 80 meters 7 rävars jakt på Björnö. 14 startande i det fina vårvädret, varav en nybörjare, Patrik, som Peter -KMU hade med sig. Skogen på norra Björnö ,är lättlöpt, med många stigar och bra terräng.Banan var på 3,3 km fågelvägen.

0414 - - ARDF P2 2m
L-E Rask VSOK
Karta Piltorpet 1:7500.
Snabba jägare
Långsamma jägare

Lars-Erik Rask från VSOK hade lagt en 2 meters jakt runt Piltorpet. 13 jägare, varav 3 från SRJ. Sol och ca:10C.Många jägare hade problem med sidobestämning och närstrid. Rolf gich 4,6km enligt GPS på banan, som var 3,2km fågelvägen.Övriga jägare gick mellan 5,0 och 8,1 km.Efter jakten hjälptes vi åt att ta in sändarna. Detta var klart 15 minuter efter jakttiden slut.

0407 - - ARDF P1 80m
Rolf -DIY
Karta Hökåsen 1:7500.
Snabba jägare
Långsamma jägare

Rolf -DIY hade lagt en 7 rävars jakt på karta över Hökåsen Sista räv målräv.11 startande jägare, varav 3 från Stockholm.Sol och 2C vid start, för att öka till 10C vid tävlingen slut. Fortfarande mycket snö på sina ställen i skogen.Vattendragen var täckta med is och 1dm vatten ovanpå detta.Isen höll för min tyngd.