RPO_ARDF 2020

Rolf Svensson SM5DIY

Link to Video.

Tävlingskamrater:

Leif Zettervall -EZM,Bo Lenander -CJW,Hans Sundgren -SVM,Jan Palmqvist -FUG,Lars-Erik Rask och RPO_ARDF tävlande.
2020 tävlingar

-

- - -                                                         

-

0601 - - ARDF P8 2m
Leif -EZM
Karta Geddeholm V 1:7500.
Snabba jägare
Inte så snabba jägare
Långsammare Jägare

Leif -EZM hade arrangerat en 2 m jakt i Geddeholm. 11 startande på den 3,3 km långa banan.Sol från en nästan molnfri himmel +27C.Terrängen var bra, med lite ris här och var.Peter och Leif -HNG tyckte vädret var så fint, att man passade på att titta runt i terrängen.Peter var först vid sista räv.11 minuter före Christer, men tog en omväg på 28 minuter till mål.För Christer, tog det 4 minuter.

0527 - - ARDF P7 2m
Gunnar Svensson
Karta Ängsjö 1:10000.
11-12 rävar
mindre än 11 rävar

Gunnar hade arrangerat en 2 m jakt med 7+5 rävar.7 starka rävar och 5 svaga rävar 30kHz lägre i frekvens.På tjecksaxen motsvarar det ca:5mm på skalan.Alla hade inte uppfattat att räv 8-12 var så mycket svagare, varför man trodde att dom låg längst ner på kartan.Jag råkade passera nära räv 12, när den sände och kunde då hitta frekvensen för den.Då hördes även övriga 4 svaga rävar. 12 startande på den 3,3 km långa banan.Mulet. Många stigar, men ute i terrängen var det ris och mossbelupna stenar här och var.Jag fastnade under en rot, med skon och stöp i utförslöpan vid närstriden på räv 6. Saxen blev helt tyst efter det.Endast 4 jägare klarade att ta alla 12 rävarna. Jessika vann med tiden 1:38:22 , 3 minuter före nästa jägare.

0518 - - ARDF P6 80m
Göran -FNB
Karta Sundängen 1:7500.
Snabba jägare
Långsammare Jägare

Göran -FNB hade arrangerat en 80 m jakt i Sundängen. 10 startande på den 3,1 km långa banan.Mulet +7C.Terrängen var bra, med lite ris här och var.

0511 - - ARDF P5 2m
Hans -SVM
Karta Östjädra 1:7500.
Snabba jägare
Långsammare Jägare

Hans -SVM hade arrangerat en 2 m jakt i Dingtuna skogen. 11 startande på den 3,1 km långa banan.Mulet +4C.Aldeles innan start kom en hagel/snö skur, som övergick i regn. Den varade bara några minuter, men återkom några gånger under jakten. Bosse -CJW skadade ena vaden, när han började springa efter första passet.Terrängen var bra, med lite ris här och var. Vissa partier hade stenar med mossa.

0504 - - ARDF P4 80m
Jan -FUG
Karta Valsta 1:10000.
Jägare 7 rävar
Jägare 6-5 rävar

Jan -FUG hade arrangerat en 80m jakt i Hallstahammar Valsta skogen. 10 startande på den 3,4 km långa banan.+6C. ca:80% av skogen består av 0,3 - 0,6M stora stenar täckta med mossa. Stenarna ligger så tätt, att man måste gå från sten till sten.Enda platserna utan stenar var i kärren och på stigarna.Jan hade lagt 3 rävar långt från stigar.Gick man kompass,lyckades man bara gå ca:400m på stigar.Banan var i övrigt bra, med 6 olika banval, för de 6 jägarna, som lyckades ta alla 7 rävarna innom maxtiden.

0425 - - ARDF P3 2m
Hans Malmkvist VSOK
Karta Tillberga S 1:7500.
3 Snabba jägare
3 nästan lika Snabba jägare
3 Långsammare jägare

Hans Malmkvist VSOK hade arrangerat en 2m jakt i Tillberga skogen, 9 startande med 3 olika banval på den 3,0 km långa banan.Mulet och ca 10C.Skogen var mycket bra, Lite ris, där man röjt sly, på sina ställen.

0418 - - ARDF P2 80m
Christer E
Karta Tortuna 1:7500.
4 Snabba jägare
6 Snabba jägare
Långsammare jägare

Christer E hade arrangerat en 80m jakt i Tortuna skogen, uppe vid badgropen. 10 startande med 10 olika banval på den 3,2 km långa banan.Skogen var bra, men mycket stenig på sina ställen.

0404 - - ARDF P1 2m
Bo -CJW
Karta Anundshög 1:7500.
Snabba jägare
Långsammare jägare

Bosse -CJW hade arrangerat en 2m jakt i Anundshög skogen. 8 startande på den 3,4 km långa banan.