RPO_ARDF 2021

Rolf Svensson SM5DIY

Link to Video.

Tävlingskamrater:

Leif Zettervall -EZM,Bo Lenander -CJW,Hans Sundgren -SVM,Jan Palmqvist -FUG,Lars-Erik Rask och RPO_ARDF tävlande.
2021 tävlingar

-

- - -                                                         

-

- - - ARDF P1
-
Karta .
Snabba jägare
Långsammare jägare

.