RPO_ARDF 2024

Rolf Svensson SM5DIY

Link to Video.

Tävlingskamrater:

Leif Zettervall -EZM,Bo Lenander -CJW,Hans Sundgren -SVM,Jan Palmqvist -FUG,Lars-Erik Rask och RPO_ARDF tävlande.
2024 tävlingar

-

- - -                                                         

-

0407 - - ARDF P1 80m
Christer
Karta Örtagården
Snabba jägare
övriga jägare

Christer hade arrangerat en 5 rävars 80 m jakt i skogen i Örtagården.Mulet, men ca 12 C .Det var mycket blött på låga partier. Alla mossarna tycktes flyta ihop till en enda stor mosse. 11 startande på den 3 km långa banan.