RPO_ARDF 2023

Rolf Svensson SM5DIY

Link to Video.

Tävlingskamrater:

Leif Zettervall -EZM,Bo Lenander -CJW,Hans Sundgren -SVM,Jan Palmqvist -FUG,Lars-Erik Rask och RPO_ARDF tävlande.
2023 tävlingar

-

- - -                                                         

-

0402 - - ARDF P1 80M
Christer
Karta Örtagården.
Snabba jägare
Lite långsammare jägare
Test enbart MP4

Christer E hade